Assessorament

 

Assessorament i consell psicològic

 

  • Per a aquelles situacions en què resulta important disposar de perspectives d'anàlisi diferents a les pròpies en un entorn en què no es jutja a la persona sinò que aquesta és acceptada.

 

  • Per a situacions en les que la persona necessita que algú pense amb ella i li proporcione suport en el procés de pressa de decisions.