Organitzacions

 

Consultoria en l’àmbit de les organitzacions

 

  • Anàlisi i diagnòstic de les organitzacions
  • Avaluació de persones i equips de treball
  • Avaluació i intervenció en l’àmbit dels riscos psicosocials (estrès laboral, mobbing, etc.)
  • Intervenció en el clima laboral
  • Desenvolupament de les capacitats directives (coaching i formació)
  • Disseny de projectes de millora i de canvi organitzatiu
  • Consultoria en els processos de gestió de recursos humans
  • Assistència tècnica i suport a la implementació de la estratègia
  • Consultoria de processos amb la direcció
  • Etc.