Presentació

  

ADUMA és un espai per a la psicologia aplicada, és a dir, per a la que pretén ajudar a produir canvis recolzant-nos en els coneixements que ens aporta una disciplina, la psicologia, que, conjuntament amb la voluntat de les persones i amb les aportacions d’altres disciplines és capaç de modificar les condicions de vida de les persones, les famílies, els col·lectius socials o les organitzacions.

En ADUMA es dissenyen i posen en marxa estratègies d’intervenció específiques, tot adaptant-les a les capacitats i objectius dels nostres clients. Això es fa a partir d’una sèrie de principis que guien el nostre treball de manera constant:

Pensem que les persones disposen d'un enorme potencial de desenvolupament per tal arribar a ser allò que es vol arribar a ser. El treball de la ciència és el de donar suport per tal que aqueix potencial es desenvolupe en la direcció que es pretén.

Estem convençuts que el canvi es, en realitat, una cosa que fan les persones i elles són les protagonistes principals. La psicologia només proporciona estratègies i eines perquè el canvi puga ser assolit.

Les organitzacions i els col·lectius socials amb els que es treballa des d'ADUMA són sempre sistemes singulars que han de ser compresos en la seua peculiaritat i especificitat. Sabem que existeixen principis generals, i els coneixem, però també sabem que allò diferencial i peculiar constitueix un dels factors fonamentals de l'èxit quan es pretén aconseguir resultats a través de processos d'intervenció planificats i sistemàtics.

Cap disciplina, per ella mateixa és capaç d'oferir una visió completa de la realitat. La convergència de diferents disciplines resulta imprescindible per tal d'obtenir la comprensió suficient de realitats complexes com ara són les persones, les organitzacions o els col·lectius socials. Per això generem espais en els que els professionals de distintes disciplines poden treballar conjuntament.

El coneixement actual de la psicologia, de les ciències socials i de la salut, prové de múltiples fonts i perspectives. Es per això que el plantejament de ADUMA es d'INTEGRACIÓ de diferents aportacions, validades i utilitzades sense atendre a cap tipus de dogma reduccionista i simplificador.

Els professionals d'ADUMA planifiquen i gestionen les seues intervencions des d'una perspectiva ESTRATÈGICA, és a dir, tot considerant la complexitat dels éssers humans y de les seues organitzacions socials i buscant els resultats òptims amb el mínim esforç i recursos per banda del client.